Title: Řemeslo, Experiment, Sériová produkce
Other Titles: The Craft, The Experiment, Series of Production
Authors: Vlček, Petr
Advisor: Vach, Gabriel
Referee: Moravec, Lukáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20770
Keywords: nádoby;váza;mísa;květináč;experimentální technologie;vnitřní doplněk;protiklad;organika;čistota;speciální hmota;naglazurové barvy
Keywords in different language: container;vase;bowl;pot;experimental technology;internal option;antithesis;organics;purity;special material;non-enamel colors
Abstract: Set tří nádob. Práci tvoří váza s vnitřním dílem, mísa s vnitřním dílem a květináč s vnitřním dílem. Všechny nádoby byly vytvořeny experimentální technologií. Jejich vnitřní doplňky byly tvořeny jako protiklady čistý vnitřek proti organickému vnějšku. Vnější nádoby byly pokryty vlastní speciální hmotou. Vnitřky byly pokryty naglazurovými barvami.
Abstract in different language: Set of three vessels. Work consists of a vase with internal work bowl with the inner part and a pot whit inner part. All containers were created with experimental technology. Their internal accessories are made up as opposites: clean inside against the organic outside. Outside containers were cover and with a special mass. The interiors were covered with non-enamel colors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_Vlcek.pdfPlný text práce13,71 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-VLCEK.pdfPosudek vedoucího práce159,43 kBAdobe PDFView/Open
oponent-VLCEK.pdfPosudek oponenta práce164,56 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-VLCEK.pdfPrůběh obhajoby práce105,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20770

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.