Title: Cyklus ilustrací
Other Titles: Cycle of illustrations
Authors: Matulová, Kateřina
Advisor: Mištera, Josef
Referee: Kocman, Bedřich
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20777
Keywords: cyklus ilustrací;literární dílo;román;tuš;uhel;lineární kresba;plošná kresba
Keywords in different language: illustration cycle;literary work;novel;ink;coal;linear drawing
Abstract: Téma mé bakalářské práce je cyklus ilustrací na literární téma. Jako literární téma jsem si vybrala román s názvem Na jih od hranic, na západ od slunce od japonského spisovatele Huraki Murakami. Výsledek mé bakalářské práce je svázaný soubor 27 ilustrací. Kniha o formátu A5 s pevnými deskami. Použila jsem kombinovanou techniku. Kombinaci černé tuše a uhle na A5 bílý formát. Pro tisk jsem zvolila speciální papír se strukturou.
Abstract in different language: The topic of bachelor´s work is Set of illustrations. The literary template was the novel South of borders, west of the sun by japanese author Huraki Murakami. I present the set of 27 A5 illustrations in the hardback. The techology is combination of black ink and drawing coal in the white structured paper.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp matulova.pdfPlný text práce4,01 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-MATULOVA.pdfPosudek vedoucího práce102,22 kBAdobe PDFView/Open
oponent-MATULOVA.pdfPosudek oponenta práce117,55 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-MATULOVA.pdfPrůběh obhajoby práce103,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20777

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.