Title: Návrh značky a grafické zpracování obchodních tiskovin (malé firmy)
Other Titles: Proposal for a brand graphic trade press (Rembrand l.t.d.)
Authors: Bultas, Marcel
Advisor: Steker, František
Referee: Švejda, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20795
Keywords: grafický design;logotyp;značka;jednotný vizuální styl;merkantilní tiskoviny
Keywords in different language: graphic design;logotype;brand;corporate identity;mercantile prints
Abstract: Výstupem bakalářské práce je značka a zpracování obchodních tiskovin malé firmy. Konkrétně se jedná o vlastní, nově vznikající kreativní studio nesoucí název REMBRAND s.r.o., zaměřené především na redesign značek a tvorbu korporátního stylu. Nabízí však i ostatní služby v podobě tvorby propagačních tiskovin, obalového designu, webdesignu apod. Celek ve výsledné podobě představuje grafické řešení podstatné části jednotného vizuálního stylu firmy.
Abstract in different language: Output of my bachelor thesis is the brand and preparing business printed materials small company. The company will be studio called REMBRAND l.t.d. This studio should be active on design market concerned on redesign of company marks (brands) and corporate style. It also offers complex services like creation of promotional printed materials, packaging design, web design, etc. Whole in its final form presents a substantial part of the graphic design of a uniform visual style of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bultas_Marcel_BP.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BULTAS.pdfPosudek vedoucího práce103,64 kBAdobe PDFView/Open
oponent-BULTAS.pdfPosudek oponenta práce148,8 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-BULTAS.pdfPrůběh obhajoby práce111,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20795

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.