Title: AUTORSKÁ KNIHA
Other Titles: Author's Book
Authors: Kuklová, Laura
Advisor: Fišerová, Kristýna
Referee: Steker, František
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20798
Keywords: autorská kniha;herbář;typografie;ilustrace;tisk;rostlina
Keywords in different language: author's book;herbarium;typography;illustration;print;plant
Abstract: Vytvořila jsem autorskou knihu - Herbář. Zpracovala jsem autorské typografické ilustrace a nafotila fotografie rostlin a vyřešila typografickou a grafickou část knihy. Jedná se o speciální sérii tří knih doplněných o rostlinu samotnou a plakát vložený v knize.
Abstract in different language: I created the Author's Book - Herbarium. I made author's typographical illustrations and I took photos of plants and I designed typographical and graphical section of the book. It is a special set of three books supplement with the plant itself and a poster put in the book.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_kuklova.pdfPlný text práce8,69 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-KUKLOVA.pdfPosudek vedoucího práce135,93 kBAdobe PDFView/Open
oponent-KUKLOVA.pdfPosudek oponenta práce117,8 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-KUKLOVA.pdfPrůběh obhajoby práce106,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20798

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.