Title: Design průmyslového výrobku
Other Titles: Industrial product design package
Authors: Vyskočilová, Michaela
Advisor: Jiřičková, Ditta
Referee: Fišerová, Kristýna
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20809
Keywords: bezlepkový výrobek;obal;design;potraviny;klas;logo
Keywords in different language: gluten-free;product design;packaging
Abstract: Téma mé bakalářské práce je design obalu průmyslového výrobku. Pro toto téma jsem si zvolila obaly bezlepkových výrobků. Design současných výrobků neodpovídá kvalitě výrobku. Proto jsem chtěla vytvořit řadu výrobků, které by byly snadno rozpoznatelné od ostatních.Vybrala jsem si několik zástupců - mouky, těstoviny, sušenky, směsi na pečení, chléb, pivo atd. Začala jsem u loga Bezlepkových výrobků a vytvořila jednoduchou značku tvořenou obilným klasem, který je hlavním zdrojem lepku. Tato značka je na všech výrobkách hlavním a nejvýraznějším prvkem. Obaly jsou vytvořeny z přírodních papírů, které podporují funkčnost výrobku. Všechny obaly spojuje rastr, který je tvořen vždy z prvků skrytých uvnitř obalu. Obaly jsou černobílé vždy s jednou doplňkovou barvou. To dodává obalu na eleganci. Materiál je poloprůhledný, tak abychom věci uvnitř z části viděli. Doufám, že jsem dosáhla dobrého označení bezlepkových výrobků a ukázala, že výrobky bez lepku by měly mít obal odpovídající jejich kvalitě.
Abstract in different language: A topic of my Bachelor's thesis is design packaging of industrial product For this topic I chose packaging of gluten-free products. Design of actual products doesn't match class of products. Therefore I wanted to make set of products, which would be easy to recognize from the other products. I chose some representatives - flour, pasta, biscuits, mixture for baking, beer. I began with a logo for gluten-free products and I designed easy sign, which is created by a wheat spike, which is the main source of gluten. This is sign is on every product the main and the most significant element. Packaging is created from nature paper, which supports functionality of the product. All of the packaging are connected together with raster, which is designed from elements in the packaging. The packaging are black and white always with one additional color. This makes the packaging more elegant. Material is semitransparent, so we can see what is inside. I hope, that I achieved good marking of gluten-free products and shown, that gluten-free products should be appropriate for their quality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
michaelavyskocilova.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-VYSKOCILOVA.pdfPosudek vedoucího práce162,53 kBAdobe PDFView/Open
oponent-VYSKOCILOVA.pdfPosudek oponenta práce154,59 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-VYSKOCILOVA.pdfPrůběh obhajoby práce130,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20809

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.