Název: Křivosti ploch a jejich aplikace
Další názvy: Curvature of surfaces and its application
Autoři: Hellus, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Ježek, František
Oponent: Tomiczková, Světlana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2082
Klíčová slova: regulární plocha;Gaussova křivost;střední křivost;CMC;minimální plocha;CGC;rozvinutelná plocha;přechodová plocha;algoritmus
Klíčová slova v dalším jazyce: regular surface;Gaussian curvature;mean curvature;CMC;minimal surface;CGC;developable surface;transition surface;algorithm
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá diferenciální geometrií ploch. Zavádí pět typů křivosti ploch a jejich vztahy. Prezentuje plochy s konstantními a nulovými křivostmi, jejich příklady, vlastnosti a využití. Přináší také zprávu o vybraných galeriích ploch dostupných na internetu. Dále se věnuje problematice přechodových ploch. Uvádí souvislosti s technickou praxí a obsahuje i návrh a implementaci algoritmu konstrukce rozvinutelné přechodové plochy mezi dvěma křivkami.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor Thesis deals with differential geometry of surfaces. It introduces the five types of surface curvature and their relations. It presents surfaces with constant or zero curvature, their examples, properties and utilization. Also, it reports on a chosen set of surface galleries available on the internet. Further, it pursues the topic of transition surfaces. It gives context with engineering practice and contains the design and implementation of an algorithm for constructing transition developable surfaces between two given curves.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Departmens of Mathematics (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Hellus.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_hellus.pdfPosudek vedoucího práce157,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_hellus.pdfPosudek oponenta práce256,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P_hellus.pdfPrůběh obhajoby práce39,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2082

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.