Title: Zátiší: charakter a osobitost: série zátiší využívající individuální pohled na klasický žánr fotografie
Other Titles: Still life: charcter and individuality
Authors: Černá, Jana
Advisor: Aubrecht, Vojtěch
Referee: Grygar, Štěpán
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20842
Keywords: zátiší;fotografie;vejce;symbolika vejce;čtverec;geometrické tvary;cestování;postel;dírková komora;camera obscura;diptych;nereálný prostor
Keywords in different language: still life;photography;egg;symbolism of egg;square;geometric shapes;travelling;bed;pinhole;camera obscura;diptych;unreal space
Abstract: Vytvořila jsem 3 výrazově odlišné série fotografií, zaměřené na zátiší. Pro jednu ze sérií jsem využila vejce, jako hlavní motiv. Vejce pro mě symbolizuje život a já si s tímto symbolem hraji, skrývám ho, dávám ho do kontextu s geometrickými tvary a sleduji jejich vztah. Další série je zaměřená na místa, kde jsem přespala. Zaznamenala jsem každé místo, kde jsem v posledních dvou semestrech studia spala. Všechna místa jsou zaznamenána těsně poté, co jsem je opustila. Poslední série je fotografována pomocí dírkové komory. Fotografuji těžko dostupná místa, která by nešla vyfotografovat běžnými digitálními přístroji, ale díky malé dírkové komoře je to možné. Fotografie dále kombinuji do diptychů a vytvářím mezi nimi vztah, který funguje na základě nereálného prostoru, který dohromady vytváří.
Abstract in different language: I made 3 different photography series, focused on still life. One of the series uses an egg as the main object. For me, an egg symbolises life. I play with this symbol, hide it, give it in context with geometric shapes and watch their relation. In next serie I take pictures of places I slept in. I photographed every place I slept in the last two semesters. All places are captured right after I left them. Last serie is taken by pinhole camera. I capture places with poor access, where I coud not photograph with digital cameras. I combine those pictures in diptychs. The pictures create an unreal space and I wach the relation between them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cerna_jana_bakalarska_prace_2015.pdfPlný text práce74,15 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-cERNA_V.pdfPosudek vedoucího práce321,78 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Cerna_o.pdfPosudek oponenta práce130,22 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Cerna.pdfPrůběh obhajoby práce109,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20842

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.