Title: Intervence
Other Titles: Intervention
Authors: Lelyukh, Sergey
Advisor: Aubrecht, Vojtěch
Referee: Grygar, Štěpán
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20844
Keywords: architektura;intervence;městská krajina;dokumentární fotografie;reportážní fotografie;fotomontáž;architektura ruska;sociální fotografie;postsovětský prostor;stopy komunismu;venkovské krajiny;ruská zima;Moskva;Petrohrad
Keywords in different language: architecture;intervention;city landscape;documentary photography;reportage photography;photomontage;russian architecture;social photography;post-soviet space;traces of communism;rural landscape;russian winter;Moscow;Saint Petersburg
Abstract: Série fotografií na téma intervence. Skládá se z 20 výstavních fotografií. Ve své práci jsem chtěl najít stopy různých typů Intervence a zdůraznit jejich zásahy do fotografii samotné. V této práci jsem chtěl propojit reportážní fotografie a fotomontaž . Chtěl jsem, aby divák vnímal tyto fotografie jako dokument.
Abstract in different language: A series of photos made on the topic of Intervention consists of 20 exhibition photos. In my work I wanted to find traces of different types of interventions and highlight their interference to photography. In this work I wanted to combine reportage photography with photomontage, but in a way which would still leave the viewer with a feeling of documentary photography.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Sergey Lelyukh.pdfPlný text práce19,64 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Lelyukh_v.pdfPosudek vedoucího práce160,33 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Lelyukh_o.pdfPosudek oponenta práce113,6 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Lelyukh.pdfPrůběh obhajoby práce100,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20844

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.