Title: Intervence
Other Titles: Intervention
Authors: Karpíšková, Barbora
Advisor: Aubrecht, Vojtěch
Referee: Grygar, Štěpán
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20853
Keywords: umění;struktura;materiál;papír;fotografie;série;proškrabování;význam;autoterapie;zásah;tah
Keywords in different language: arts;structure;material;paper;photography;series;scratched;meaning autotherapy;hit;move
Abstract: Fotografická série ve výstupním počtu šesti kusů. Pudy je soubor fotografií znázorňující okamžité zachycení tělesnosti na fotografickém podkladu. Jde o opisné fotografie autoportrétu a gestického zásahu bez vědomého korigování tahu či překladu papíru.
Abstract in different language: Photographic series in the output of six pieces of soil, file photo showing the immediate capture of physicality on background photo. Self-portrait photographs and descriptive gestic without conscious intervention correcting stroke or translation of the paper.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
teoreticka_cast_Barbora_Karpiskova opraveno.2.pdfPlný text práce6,8 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Karpiskova_v.pdfPosudek vedoucího práce246,36 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Karpiskova_o.pdfPosudek oponenta práce147,13 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Karpiskova.pdfPrůběh obhajoby práce63,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20853

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.