Title: MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE FIRMY
Other Titles: MULTIMEDIA PRESENTATION OF A COMPANY
Authors: Lampír, Jakub
Advisor: Morávek, Jan
Referee: Domlátil, Vojtěch
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20857
Keywords: multimediální prezentace;video;kiosek;oděvy;pracovní oděvy;veletrh;koncepce webu
Keywords in different language: multimedia presentation;video;kiosk;clothing;workwear;website concept;webdesign
Abstract: V rámci svojí bakalárské práce jsem se zabýval řešením multimediální prezentace konkrétní firmy. Prozkoumal jsem silné a slabé stránky firemní propagace a navrhnul jsem vhodné řešení dalšího postupu v rámci multimediálních prostředků.
Abstract in different language: In my bachelor thesis I was working on a solution of a multimedia presentation for a particular company. I examined strong points and weak points of company presentation and I proposed a relevant aproach for improving multimedia presentation of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA-LAMPIR.pdfPlný text práce8,71 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Lampir_v.pdfPosudek vedoucího práce133,77 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Lampir_o.pdfPosudek oponenta práce183,14 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Lampir.pdfPrůběh obhajoby práce94,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20857

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.