Název: VIZUÁLNÍ IDENTITA EXISTUJÍCÍHO SUBJEKTU
Další názvy: VISUAL IDENTITY OF AN EXISTING SUBJECT
Autoři: Dorotíková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Fišerová, Kristýna
Ziegler, Zdeněk
Oponent: Hrach, Pavel
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20882
Klíčová slova: vizuální identita;vizuální styl;logo;grafický manuál;obalový design
Klíčová slova v dalším jazyce: visual identity;corporate identity;logo;graphic manual;package design
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou vizuální identity existujícího subjektu. Vybrané téma je "Jednotný vizuální styl firmy Vest". Jedná o zlínskou rodinnou firmu, která vyrábí a distribuuje trvanlivé slané pečivo. Jednotlivé komponenty vizuální identity jsou tvořeny novým logem a jednotným vizuálním stylem společnosti s novým obalovým designem produktů. Pro všechny prvky vizuálního stylu bylo zvoleno černé provedení podpořené přírodním strukturovaným papírem.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the visual identity of an existing subject. The selected topic is corporate identity of the company Vest. It is a family company from Zlin that manufactures and distributes salt bakery products. Individual components of the corporate identity are formed by a new logo and visual identity of the company with a new packaging design of products. A black color scheme was chosen for all elements of the visual style, supported by natural textured paper.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KDE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dorotikova_DP_2015.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Dorotikova_ved.pdfPosudek vedoucího práce171,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Dorotikova_op.pdfPosudek oponenta práce168,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Dorotikova.pdfPrůběh obhajoby práce137,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20882

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.