Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFišerová, Kristýna
dc.contributor.advisorZiegler, Zdeněk
dc.contributor.authorPonomarenko, Elena
dc.contributor.refereeHrach, Pavel
dc.date.accepted2015-06-16
dc.date.accessioned2016-03-15T09:39:56Z
dc.date.available2014-05-31cs
dc.date.available2016-03-15T09:39:56Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-30
dc.identifier61650
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20888
dc.description.abstractCílem mé práce je vytvořit vizualní firemní styl design ateliéru, který by mohl splňovat všechny požadavky mladé rozvíjející se společnosti. V průběhu diplomové práce jsem vytvořila vizualní firemní styl pro hypotetickou firmu "MEM". Je to kreativní, mladý ateliér, nabízející komplexní služby v oblasti designu. Aktivity se skládají ze tří činností: Grafický design, Interiérový designa Produkt design. Mezi úkoly také patří popis hlavních aspektů vytváření specifických řešení pro vizuální sjednocení tří odvětví činnosti firmy pomocí jediné stylystiky. Při tomto vizualním stylu pro každou činnost bude mít vlastní barevné řešení a grafiku, ale zůstanou rozpoznatelné jako součást corporate identity. Tvůrčí filozofie této firmy spočívá ve volném pohybu vytvořených grafických prvků mezi plochou a prostorem. Důležitou součástí filozofii firemní identity je propojení vizualních aspektů na ploše i v prostoru.cs
dc.format37 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvisualcs
dc.subjectfiremní stylcs
dc.subjectdesigncs
dc.subjectgrafický designcs
dc.subjectdesign ateliércs
dc.subjectproductcs
dc.subjectgrafikacs
dc.subjectinteriércs
dc.subjectlogocs
dc.subjecthexagoncs
dc.subjectCMYKcs
dc.subjectRGBcs
dc.subjectpísmocs
dc.subjectAdobe creative suitecs
dc.subjectlátkacs
dc.subjectobjektcs
dc.titleVizuální styl vybrané firmycs
dc.title.alternativeVisual style of chosen firmen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgA.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnaracs
dc.thesis.degree-programDesigncs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe main aim of my work was to create a visual corporate identity style for the design studio That could work for young fast developing company. During the working on my master project I created visual corporate identity for a company "MEM". It is creative, young studio, offering complete design services. This company consist of three departments: Graphic design, interior design, product design. The task also includes a creation of the specific solutions for the visual unification of the three company branches. In this visual style for each branch will be its own colour scheme and graphic, but each branch would be recognizable as part of the main corporate identity. Creative philosophy of this company is to combine space and graphic by creating visual elements and bring them to space.en
dc.subject.translatedcorporate identityen
dc.subject.translatedgraphical designen
dc.subject.translatedimageen
dc.subject.translatedlogotypeen
dc.subject.translatedgraphicen
dc.subject.translatedinterioren
dc.subject.translatedproducten
dc.subject.translatedhexagonen
dc.subject.translatedCMYKen
dc.subject.translatedRGBen
dc.subject.translatedwritingen
dc.subject.translatedAdobe creative suiteen
dc.subject.translatedpolygraphyen
dc.subject.translatedprinten
dc.subject.translatedfabricen
dc.subject.translatedobjecten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ponomarenko Elena_DP.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Ponomarenko_ved.pdfPosudek vedoucího práce169,35 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Ponomarenko_op.pdfPosudek oponenta práce158,69 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Ponomarenko.pdfPrůběh obhajoby práce132,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20888

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.