Název: Numerické metody pro advekční rovnici
Další názvy: Numerical methods for advection equation
Autoři: Baxová, Zdeňka
Vedoucí práce/školitel: Brandner, Marek
Oponent: Kopincová, Hana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2089
Klíčová slova: advekce;numerické metody;upwind;Laxova-Wendroffova metoda;Hartenova-Zwasova metoda;semilagrangeovská metoda;BFECC
Klíčová slova v dalším jazyce: advection;numerical methods;upwind;Lax-Wendroff method;Harten-Zwas method;semilagrangian method;BFECC
Abstrakt: Práce se zabývá metodami pro řešení advekční rovnice. Obsahuje teoretický popis těchto metod a popis jejich implementace v programovém vybavení MATLAB. V závěru prezentujeme získané výsledky z provedených experimetů a stanovujeme nejlepší metodu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with numerical methods for solving advection equation. The paper contents theoretic description of the methods and their implementation in MATLAB software. In conclusion we present experimental outcomes and provides the best method.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bc_prace.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_baxova.pdfPosudek vedoucího práce101,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_baxova.pdfPosudek oponenta práce73,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P_baxova.pdfPrůběh obhajoby práce33,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2089

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.