Název: "Šperkem je vše, co za něj považujeme." /V. K. Novák
Další názvy: "Jewelery is everything, we consider it to be." / V. K. Novák
Autoři: Mulačová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Vogel, Petr
Oponent: Lhotská, Eliška
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20901
Klíčová slova: vůně;intimní šperk
Klíčová slova v dalším jazyce: scent
Abstrakt: Tématem mé Bakalářské práce byl výrok pana Prof. akad. sochaře Vratislava Karla Nováka " Šperkem je vše, co za šperk považujeme." Na toto téma jsem vytvořila soubor předmětů, které jsou šperkem i objektem. Nejhlavnější prvkem mé práce, je vůně. Vůni můžeme brát jako neviditelný šperk. Moje prvotní myšlenka, byla zpracovávat vůně pro aromaterapii. Později jsem od tohoto směru opustila a začala jsem zpracovávat lidskou vůni jako přirozený šperk každého. Pro svou práci jsem si vybrala vůni svého přítele. Je to jediný člověk, který mi voní a hlavně jediný člověk ke komu bych si chtěla čichat. Když jsem pravidelně přespávala mimo náš společný domov, brávala jsem si s sebou jeho tričko na spaní, v kterém předtím spal. Jeho vůně mě uklidňovala a vyvolávala pocit, že jsem s ním. Když ho cítím, vybaví se mi chvíle společně strávené v posteli usínání a probouzení. Pro mě jsou tyto okamžiky, právě ty nejintimnější a nejdůležitější chvíle dvou lidí, které mohou být. Jeho nošená trička, jsem použila jako hlavní materiál, z kterého jsem tvořila, abych zachytila nejlépe jeho vůni. Chtěla jsem vytvořit šperk, který bude vyjadřovat intimní spojení dvou lidí. Uchopila jsem jeho přirozený šperk a dala mu svou formu takovou, aby vyhovovala přesně mým potřebám. Chtěla jsem vytvořit pro sebe talisman, který při jeho nošení, uklidní mojí mysl.
Abstrakt v dalším jazyce: The name of my Diploma thesis became from professor Vratislav Karel Novák "The jewellery is everything, we consider it to be". On this topic I was created many things which are jewellery and objects. The Main point of my work is an scent. The scent can take as an invisible jewel. My first opinion was to take these ideas like an aromatherapy. But during the process I changed my mind and I started to work on the human sense of smell. I chose a smell of my boyfriend for my Diploma work. He is the only one person who is smell really nice to me and one who I always want to smell it. When I have not slept at our home I used to took his T- shirt for sleeping with me. But I took shirt which he used for couple times. His smell of shirt made me felt good and made me felt like I am with him. When I can smell the shirt I immediately can recognized the time when we spent time together in the bed (to fall asleep and woken). These moments are more intimate and the most important things of two people which can exist. He was wearing the shirts which I used as a main material. So I could catch most of his scent. I was created jewel which would have an intimate meaning of two people. I grabbed his natural jewel and gave it form such that exactly fit my needs. I wanted to create a talisman which makes me more comfortable.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KDE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Iveta Mulacova.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Mulacova_ved.pdfPosudek vedoucího práce165,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Mulacova_op.pdfPosudek oponenta práce232,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Mulacova.pdfPrůběh obhajoby práce79,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20901

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.