Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVogel, Petr
dc.contributor.authorAkhatova, Tata
dc.contributor.refereeNepasická, Lucie
dc.date.accepted2015-06-12
dc.date.accessioned2016-03-15T09:40:39Z
dc.date.available2014-09-30cs
dc.date.available2016-03-15T09:40:39Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-30
dc.identifier63571
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20933
dc.description.abstractVe své bakalářské práci se zajímám o tělo coby objekt, jenž je průnikem vnějšího a vnitřního světa. I v něm probíhá jejich kontakt a interakce. Moje práce se skládá z série objektů-šperků, které mají charakter stavby, čímž vzbuzují pocit stability a solidnosti, a to ve spojení s prvky živé přírody, jako je asymetrie, různorodost, křehkost. Hlavním úkolem bylo dosažení zvláštních pocitů materiálnosti, tělesnosti, suverenity, přítomnosti, které by šperk vyvolával.cs
dc.format26 s. (18466 znaků), 11scs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstavbacs
dc.subjectobjektcs
dc.subjectpřírodacs
dc.subjectkřehkostcs
dc.subjecttělesnostcs
dc.subjectšperkycs
dc.subjecthmotacs
dc.subjectmagnetcs
dc.subjectsadracs
dc.subjecthliníkcs
dc.titleReflexe na vybrané téma / příroda, lidská činnostcs
dc.title.alternativeReflection on a selected theme / nature, human activityen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBcA.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnaracs
dc.thesis.degree-programDesigncs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedI was interested in the body as an object that is the intersection of the outer and inner world, where takes place their contact and mutual influence. My work consists of a series of jewelry objects having the character of the building, thereby evoking a feeling of stability and solidity, in conjunction with elements of nature such as asymmetry, diversity, fragility. The main task was to achieve special feelings of materiality, physicality, sovereignty which would jewelry pieces evoke.en
dc.subject.translatedconstructionen
dc.subject.translatedbuildingen
dc.subject.translatednatureen
dc.subject.translatedtendernessen
dc.subject.translatedsensualityen
dc.subject.translatedjewelleryen
dc.subject.translatedmassen
dc.subject.translatedmagneten
dc.subject.translatedgypsumen
dc.subject.translatedplasteren
dc.subject.translatedaluminumen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TATA AKHATOVA. BAKALASKA PRACE. SUB.pdfPlný text práce19,09 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Akhatova_v.pdfPosudek vedoucího práce171,11 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Akhatova_o.pdfPosudek oponenta práce249,25 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Akhatova.pdfPrůběh obhajoby práce120,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20933

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.