Název: Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky
Další názvy: Changes in taxation will accept physical person in CZ and their entail
Autoři: Bohůnková, Olga
Vedoucí práce/školitel: Martinčík, David
Oponent: Hejduková, Pavlína
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2094
Klíčová slova: základ daně;sazba daně;poplatník;analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: tax base;tax rate;the taxpayer;analysis
Abstrakt: V práci jsou analyzované změny ve zdanění příjmů fyzickcýh osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za období 2000 - 2011. První část je věnována seznámení s daňovým systémem v ČR. Ve druhé části je popána teorie důchodových daní s popisem základních pojmů. Část třetí zahrnuje vývoj a změny legislativy daní z příjmů fyzických osob v jednotlivých letech. V poslední části práce jsou uvedeny příklady výpočtů daně z příjmů fiktivních osob a jejich změny a dopady na poplatáky za období 2000 - 2011 prostřednictvím řešených příkladů.
Abstrakt v dalším jazyce: In my thesis, ganges in income taxation of physical person from dependent activty and perquisites for the period of 2000 ? 2011 are analysed. The first part deals with introducing the tax systém in the Czech Republic. In the sekond part, theory of income taxes and basic terms are described. The third part includes devolopment and ganges in income tax legislativ of physical person in individual years. In the last part, solid model examples of income tax calculation of fictitiuos people as well at thein ganges and effects on taxpayers in the period of 2000 ? 2011 are shown.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - zmeny ve zdaneni prijmu FO.pdfPlný text práce872,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bohunkova.pdfPosudek vedoucího práce627 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bohunkova o.jpgPosudek oponenta práce836,73 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Bohunkova ob.jpgPrůběh obhajoby práce313,41 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2094

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.