Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠulák, Milan
dc.contributor.authorNovotná, Eva
dc.contributor.refereeVacík, Emil
dc.date.accepted2012-06-01
dc.date.accessioned2016-04-28T15:10:38Z-
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2016-04-28T15:10:38Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-27
dc.identifier46666
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/21020
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá zvyšováním výkonnosti konkrétní kovohutnické společnosti. Pro účel zvyšování výkonnosti společnosti byla sestavena střednědobá vize rozvoje podniku se stanovením cílů a strategií pro dosažení lepších výkonnostních parametrů. Dále byl sestaven finanční plán podniku na základě rozpočtu tržeb, potřebných investic a plánu financování aktiv. Byla provedena finanční analýza střednědobého plánu. Následně byla použita hodnotová analýza VBM a model EVA. Parametry zvýšené výkonnosti byly potvrzeny v závěru práce výpočtem hodnoty ukazatele EVA a MVA pro období let 2012-2014.cs
dc.format97 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce není přístupný.cs
dc.subjectkomplexní stavebnicová metodacs
dc.subjectvýkonnostcs
dc.subjectevacs
dc.subjectmvacs
dc.subjectvbmcs
dc.titleProjekt zvyšování výkonnosti firmy prostředky strategického řízenícs
dc.title.alternativeProject of rising performance by means of strategic managementen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessclosedAccess
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with the performance of a specific metallurgical company. For the purpose of improving the performance, a medium-term vision with the determination of business development objectives and strategies for achieving better performance parameters has been compiled. Subsequently, a financial plan based on the budget revenues, the necessary investments and financing plan assests was set up. A financial analysis of a medium-term plan was carried out. Subsequently, Value Based Management and EVA model were used to achieve this. Improved business performance has been confirmed after calculating the EVA and MVA for the 2012-2014 period.en
dc.subject.translatedcomplex modular methoden
dc.subject.translatedperformanceen
dc.subject.translatedevaen
dc.subject.translatedmvaen
dc.subject.translatedvbmen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
novot.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP191,41 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
DP_EvaNovotna.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
DP_novotna_VP.PDFPosudek vedoucího práce498,8 kBAdobe PDFView/Open
DP_novotna_OP.PDFPosudek oponenta práce406,08 kBAdobe PDFView/Open
DP_novotna.PDFPrůběh obhajoby práce188,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/21020

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.