Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJermář, Milan
dc.contributor.authorKroupová, Eliška
dc.contributor.refereeEgerová, Dana
dc.date.accepted2012-06-04
dc.date.accessioned2016-04-28T15:10:38Z
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2016-04-28T15:10:38Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-27
dc.identifier46935
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/21021
dc.description.abstractÚvodní část diplomové práce se zabývala charakteristikou firmy. Následovalo stanovení strategických cílů a analýza podnikatelského prostředí podnikatelského záměru podniku. Dále bylo provedeno ověření a poté zvolení optimální strategie určené pro podnikatelská záměr. Nedílnou součástí bylo stanovení metodiky pro řízení a sledování strategických cílů, dále pak charakteristika procesů a využívaných metod motivace. Na základě předchozích zjištění bylo možné provést zhodnocení procesů a využívaných metod motivace, navrhnout hlavní úkoly a změny v rámci motivační politiky společnosti. Součástí byla i identifikace případných rizik a také ekonomické zhodnocení naplnění strategického plánu rozvoje firmy s uplatněním navrhované motivační politiky podniku.cs
dc.format115 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce není přístupný.cs
dc.subjectstrategický cílcs
dc.subjectanalýza prostředí podnikatelského záměrucs
dc.subjectstrategický plán rozvoje firmycs
dc.subjectmotivační politikacs
dc.subjectidentifikace rizikcs
dc.subjectekonomické ohodnocení.cs
dc.titleMotivace zaměstnanců jako významný faktor naplnění strategického plánu rozvoje firmycs
dc.title.alternativeMotivation of the employees as a significant factor in fulfillment of strategic plan of company's developmenten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessclosedAccess
dc.description.abstract-translatedIn the first part of the diploma thesis was focused on the characterization of the company. In the following chapter are determined strategic objectives and business plan analysis. Strategies were verified and the optimal strategy for the business plan was selected. I have determined the methodology for the strategic objectives control and monitoring, so as characterized the processes and motivation methods used in the company. On the basis of previous findings it was possible to perform the processes and motivation methods evaluations, suggest the main tasks and changes within company's motivation policy. In the last part I present the identification of possible risks and the economic evaluation in fulfillment of strategic plan of company's development with the application of suggested motivation policy.en
dc.subject.translatedstrategic objectiveen
dc.subject.translatedbusiness plan analysisen
dc.subject.translatedstrategic plan of company?s developmenten
dc.subject.translatedmotivation policyen
dc.subject.translatedrisk identificationen
dc.subject.translatedeconomic analysisen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kroupo.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP1,47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
DP_KroupovaE_2012.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
DP_kroupova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2 MBAdobe PDFView/Open
DP_kroupova_OP.PDFPosudek oponenta práce503 kBAdobe PDFView/Open
DP_kroupova.PDFPrůběh obhajoby práce133,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/21021

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.