Title: Problematika ošetřovatelské péče u pacientů s monstrózní obezitou
Authors: Bednářová, Monika
Bursíková, Jaroslava
Citation: RATISLAVOVÁ, Kateřina ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII.: sborník příspěvků 4.5. 2016. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2016. s. 5-7. ISBN 978-80-261-0617-3.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/online/FZS-Cesta_poznavani_VII.pdf
http://hdl.handle.net/11025/21031
ISBN: 978-80-261-0617-3
Keywords: obezita;komplikace;ošetřovatelská péče;psychika
Keywords in different language: obesity;complication;nursery care;psyche
Abstract: Příspěvek vychází z bakalářské práce, která se zabývá problematickými oblastmi ošetřovatelské péče u hospitalizovaných monstrózně obézních pacientů. Práce shrnuje výsledky kvalitativního výzkumu, který byl zaměřen na subjektivní pocity obézních pacientů během hospitalizace a zkušenosti zdravotnických pracovníků s ošetřováním monstrózně obézních.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII. (2016)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII. (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bednarova.pdfPlný text57,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/21031

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.