Title: Ovlivnění kvality života sluchovou vadou
Authors: Lísková, Martina
Citation: RATISLAVOVÁ, Kateřina ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII.: sborník příspěvků 4.5. 2016. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2016. s. 21-24. ISBN 978-80-261-0617-3.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/online/FZS-Cesta_poznavani_VII.pdf
http://hdl.handle.net/11025/21036
ISBN: 978-80-261-0617-3
Keywords: komunikace;sluchově postižení;všeobecná sestra
Keywords in different language: communication;hearing impaired;nurse
Abstract: Ve svém osobním životě i v rámci poskytování ošetřovatelské péče se řada z nás setkává s lidmi, kteří se vyrovnávají s psychickým, fyzickým nebo smyslovým handicapem. V zájmu zvyšování kvality ošetřovatelského procesu se uvedené výzkumné šetření zaměřuje na zjišťování kvality života lidí se sluchovým handicapem. Předmětem jsou běžné životní situace a jejich zvládání handicapovanými jedinci. Zdravý jedinec má téměř neomezené možnosti absolvovat studium, které ho připraví k jeho vytoužené profesi, kde se dále může rozvíjet. Dalším předmětem šetření jsou psychosociální aspekty zabývající se rodinnými vztahy. Zdravý jedinec zakládá novou rodinu, přivádí na svět své potomky, o které dokáže pečovat, zabývá se zájmovou činností a bez obtíží komunikuje se svým okolím. Sluchově handicapovaní lidé v závislosti na tíži sluchové vady a v závislosti na době vzniku vady se vyrovnávají s překážkami, které jim vada způsobuje. Výsledky výzkumného šetření jsou významné nejen pro pochopení a interakci se sluchově handicapovanými, ale i pro uvědomění si úskalí, jaká překonávají ve svém životě.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII. (2016)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII. (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Liskova.pdfPlný text62,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/21036

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.