Název: Porovnání nákladů analogové a digitální mamografie na příkladu konkrétního zdravotnického zařízení
Další názvy: Comparison of analogue and digital mammography screening costs in a specific hospital
Autoři: Hlavnička, Roman
Vedoucí práce/školitel: Hejduková, Pavlína
Oponent: Karlovec, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2105
Klíčová slova: zdravotnictví;mamografie;náklady;lékařské zobrazování
Klíčová slova v dalším jazyce: health care;mammography;costs;medical imaging
Abstrakt: Práce stručně popisuje současný systém poskytování zdravotní péče v ČR a způsob jeho financování. Dále provádí rámcový popis problematiky dvou výkonů - mamografického screeningu a diagnostické mamografie. Popisuje systém přenosu a archivace obrazové dokumentace. V aplikační části analyzuje náklady těchto výkonů ve dvou obdobích provedených na technologicky odlišných modalitách. Provádí jejich komparaci a srovnává zjištěné náklady výkonů s úhradami zdravotních pojišťoven. Závěrečná část práce hodnotí výsledky provedené analýzy, zabývá se příčinami nákladové variability u jednotlivých přístrojů a uvádí možnosti ovlivnění výše vynaložených nákladů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis contains a brief description of the current system of health care delivery in the Czech Republic and of the ways of its funding. Further it provides a more detailed image of two procedures - screening mammography and diagnostic mammography. It describes the system of transfer and storage of the data. In the application part it analyses the structure of costs of these procedures performed during two different time periods by two different technological methods. It performs their comparison and compares the real costs of procedures with the health insurance reimbursements. The final part of the thesis evaluates the results of the analysis, deals with the causes of costs variation in the particular devices, and indicates the possibility of influencing the amount of costs incurred.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hlavnicka_Roman_2012.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci BP Hlavnicka.PDFPosudek vedoucího práce501,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent BP Hlavnicka.PDFPosudek oponenta práce487,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba BP Hlavnicka.PDFPrůběh obhajoby práce167,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2105

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.