Název: Srovnání českého a německého mzdového účetnictví
Další názvy: Comparison of Czech and German Wages Accounting
Autoři: Hosteková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Hinke, Jana
Oponent: Hruška, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2106
Klíčová slova: mzda;zaměstnanec;zaměstnavatel;sociální pojištění;daň z příjmu fyzických osob
Klíčová slova v dalším jazyce: pay;employee;employer;social insurance;income tax
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na popis a srovnání mzdového účetnictví v České republice a Německé spolkové republice. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů ze mzdové oblasti pracovního práva. Je popsána oblast zdravotního a sociálního pojištění, daňové zátěže a principů zúčtování mezd v obou státech. Praktická část bakalářské práce se věnuje konkrétním mzdovým případům z obou sledovaných států s vyústěním do porovnání zatížení zaměstnance a zaměstnavatele z hlediska daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění. Závěr práce se zabývá srovnáním mzdového účetnictví ve sledovaných zemích.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the description and comparison of payroll accounting systems in the Czech Republic and Germany. The theoretical part focuses on the definitions of basic concepts in the field of employment law. It also describes the area of health and social insurance, income tax and principles of clearing wages in both states. The practical part of the work represents particular wage cases with upcoming comparison of employees´ and employers´ compulsory social security, health insurance and income tax payments. Conclusion of the work includes the final comparison of payroll accounting systems in both mentioned countries.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Srovnani ceskeho a nemeckeho ucetnictvi.pdfPlný text práce345,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci BP Hostekova.PDFPosudek vedoucího práce473,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent BP Hostekova.PDFPosudek oponenta práce409,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba BP Hostekova.PDFPrůběh obhajoby práce157,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2106

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.