Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZborková, Jitka
dc.contributor.authorKlesová, Marie
dc.contributor.refereeMarkvart, Petr
dc.date.accepted2012-06-12
dc.date.accessioned2013-06-19T06:26:09Z
dc.date.available2011-08-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:26:09Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-04
dc.identifier46129
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2109
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce je zaměřena na daň z příjmů právnických a fyzických osob a její provázání s účetnictvím. Bakalářská práce ilustruje, jak se měnily sazby a způsoby výpočtu daní z příjmů právnických a fyzických osob. Z tohoto důvodu byly uvedeny některé konkrétní příklady. Cílem bylo posoudit výhodnost rozdělení zisku mezi společníky buď formou výplaty mzdy, nebo vyplacením podílů na zisku a doporučit výhodnější variantu pro společníky společnosti.cs
dc.format3 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdaň z příjmu právnických osobcs
dc.subjectdaň z příjmu fyzických osobcs
dc.subjectsazba daně z příjmucs
dc.subjectúčetnictvícs
dc.titleDaň z příjmů právnických a fyzických osob a její provázání s účetnictvímcs
dc.title.alternativeTax on corporate and personal income and its linkages with the accounting.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on corporate and personal income tax and its linkage to accounting. Bachelor's thesis illustrates how the rates and methods of corporate and personal taxes calculating changed. For this reason, some examples were published. The aim was to evaluate the benefits of profit division between the company associates, either through payment of wages, or by payment of profit shares. Then in conclusion recommend better option for the company associates.en
dc.subject.translatedtax on corporate incomeen
dc.subject.translatedtax on personal incomeen
dc.subject.translatedincome tax rateen
dc.subject.translatedaccountingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Klesova.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Klesova pv.pdfPosudek vedoucího práce657,16 kBAdobe PDFView/Open
Klesova po.pdfPosudek oponenta práce564,1 kBAdobe PDFView/Open
Klesova.PDFPrůběh obhajoby práce222,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2109

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.