Diplomové práce / Theses (KAN) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 127
Dlesková, Jana
Tvorba "ESP" aktivit pro studenty středních škol

This diploma thesis deals with designing ESP activities for secondary school students. The theoretical part explains the term English for Specific Purposes, presents its origin, history and future direction. Further, it analyzes the theory of designing vocabulary and grammar activities in ES...

Vaníčková, Eliška
Výuka anglického jazyka na demokratických školách

The thesis deals with the topic of English language teaching and learning at democratic schools. The main purpose is to examine ways in which English is learnt and taught at democratic schools in their special learning environment different from traditional schooling. In the theore...

Křížová, Lucie
Přínos různých typů vizuálních materiálů v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ

The thesis is concerned with pictorial materials appearing in English language textbooks for teenagers. In particular, attention is devoted to the exploration of teenage learners' opinions regarding the visual aspect of language textbooks. Theoretical background covers information about previous r...

Vysloužil, Jan
Využití krátkých videoklipů ve výuce anglického jazyka

The thesis is focused on the use of short video clips in English language teaching. The theoretical part provides the terminology needed for the thorough description of digital video clips and it also describes the generation of students which can encounter the use of short&#x...

Krumlová, Michaela
Využití aplikací ke zlepšení poslechových dovedností studentů angličtiny

The thesis explores the topic of Using apps to improve English learners' listening skills with focus on mobile devices. It summarizes theory related to MALL (Mobile-Assisted Language Learning), teaching listening, metacognition and game-based learning theory. Furthermore this theory is applied...

Opatrná, Petra
Efektivní využití pedagogického asistenta ve výuce anglického jazyka

This thesis investigates the role of teaching assistants, their impact on pupil engagement and the individual attention they received in class. The conceptual framework informs about the useful work with integrated pupils not only of teaching assistants but also class teachers. The spec...

Súkeníková, Markéta
Podporování kritického myšlení ve výuce anglického jazyka

The purpose of this thesis was to analyse whether teaching aids actually provide teachers with the opportunity of fostering critical thinking and reading. In other words, the main aim of the research was to analyse reading tasks in English textbooks with respect to whether the...

Bayerlová, Tereza
Scaffolding ve výuce CLIL na 1. stupni ZŠ

The thesis deals with the issue of scaffolding in CLIL in Primary Education. The theoretical background specifies knowledge concerning the educational process and studies of foreign languages with a support of Common European Framework of Reference for Languages. Another section is dedicated...

Šochman, Jakub
Efektivní procvičování slovní zásoby

The diploma work is interested in criteria of effective vocabulary practice, specifically those preferred by Czech teachers of English language. The work is divided into two parts; the first part introduces the topic from the theoretical point of view and the second one is dea...

Pochmanová, Tina
Legenda o Ospalé díře a její adaptace jako kulturní fenomén

This thesis deals with the piece of literature "The Legend of Sleepy Hollow" and its adaptations. The main target of the thesis is to determine the connection of this story with Halloween and Revolutionary War a to present it to the students of ZČU.

Simmerová, Denisa
Využití her a interaktivní tabule k procvičování slovní zásoby ve 3. ročníku

Thesis deals with the suitability of using game activities on the interactive whiteboard to practise new vocabulary for pupils of the third year of the primary school. The first part is dedicated to the characteristics of pupils of the third year, to the status of&...

Kolčavová, Michaela
Použití sociálních sítí se studenty ve výuce anglického jazyka

The thesis deals with the topic of social media implementation in English language teaching. The theoretical chapter outlines what are social media; reasons for using social media in language learning; possible benefits of social media use; ways to use social media in language lear...

Štefančík, Juraj
iPad ve výuce angličtiny

Ths work deals with iPad usage in English Language classes in Czech republic. It offers comparison of SAMR model and digital literacy skills analysis. Practical part of this work deals with an analysis of lessons where iPad is used and comparison to SAMR model and usage&#...

Dupalová, Petra
Hodnocení aplikací na mobilní zařízení zaměřující se na samostatné studium slovní zásoby v anglickém jazyce

This thesis deals with the topic of using mobile applications as a tool for independent study of English vocabulary. The theoretical part presents overview of effective learning strategies and stages of practice in relation to vocabulary learning. The background chapter also focuses&#x...

Bacíková, Karolína
Rozvoj čtení v nejpoužívanějších učebnicích osmé a deváté třídy na základní škole

This diploma thesis deals with the topic developing reading skills in the most used textbook in the 8th and 9th grade of elementary schools in Pilsen. This thesis is divided into two parts. The first part is the theoretical one and deals with the topic textbooks, mos...

Frolíková, Klára
Podpora řečových dovedností v přípravě na jazykové zkoušky z anglického jazyka

This graduate thesis deals with scaffolding strategies in teaching speaking. The theoretical part presents readers with essential information on speaking skills and issues in teaching speaking. These are followed by introduction of challenges and scaffolding strategies in teaching speaking. Subsequent...

Jelínková, Ivona
Metody ve výuce anglické gramatiky

This diploma thesis deals with methods in teaching English grammar. The theoretical part offers the possible methods of teaching grammar, its presentation and practice. At the beginning of the Theoretical part, the grammar is explained as a systematic description of rules in language.&#...

Hrdličková, Hana
Vytváření aktivit pro třídy žáků s rozdílnými schopnostmi

The thesis deals with teaching English language in classes, where learners disposing different abilities and different language proficiency levels are educated together. There are described issues which influence adopting language skills. Further, there are stated strategies suitable for designing act...

Vachrlon, Václav
Rozvoj mluveného projevu studentů s použitím obrázků a fotografií

This thesis deals with the method of digital storytelling from the point of view of its role in encouraging learners´ speaking skills. The theoretical background section provides an explanation of what digital storytelling is and describes different kinds of digital stories. The larger&...

Baxová, Petra
Formy otázek ve výuce anglického jazyka na českých gymnáziích a jejich vliv na zapojení žáků

The thesis deals with EFL teacher questions and their effect on student language production and classroom participation. Readers are presented with various aspects of teacher questions, including their role in classroom discourse, the importance of questioning, different question types and their&...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 127