Název: Dávky státní sociální podpory - struktura a vývoj
Další názvy: State social support - structure and development
Autoři: Hašková, Romana
Vedoucí práce/školitel: Hejduková, Pavlína
Oponent: Komorousová, Veronika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2128
Klíčová slova: sociální zabezpečení;státní sociální podpora;analýza dávek závislých na výši příjmů;analýza dávek nezávislých na výši příjmu
Klíčová slova v dalším jazyce: social security;state social support;analysis of dose-dependent income independent;analysis of benefits to income
Abstrakt: Ve své bakalářské práci jsem řešila téma dávek státní sociální podpory. V první části práce jsem popsala funkci státní sociální podpory v systému sociálního zabezpečení, způsob financování a charakteristiku státní sociální podpory v České republice. V další části jsem se zaměřila na strukturu a vývoj vyplácených dávek v letech 2006 ? 2011. Vývoj těchto dávek jsem nejprve shrnula teoreticky a následně předvedla dopad změny na praktických příkladech. Při výpočtech jsem vycházela vždy z aktuálně platného zákona o státní sociální podpoře a určila výši jednotlivých dávek pro konkrétní rok. Následně jsem u každé dávky provedla konečné shrnutí. V závěrečné kapitole se zabývám statistickými údaji týkajícími se státní sociální podpory a jejich zhodnocením.
Abstrakt v dalším jazyce: In my thesis I focus on the state social support. In the first part I describe the state social support as a part of the social security system in the Czech Republic, methods of its financing and its characteristics. In the next part I focus on the structure and evolution of the supplementary benefits that were paid from the year 2006 to the year 2011. First I summarize the theoretical part of my topic and then I demonstrate impacts of the changes in some practical examples. The calculations are based on the law as amended. Subsequently, all my examples are evaluated for all the selected years. The final chapter deals with statistical data related to the social support and their final evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Haskova_Romana.pdfPlný text práce879,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Haskova pv.pdfPosudek vedoucího práce679,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Haskova po.pdfPosudek oponenta práce668,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Haskova.PDFPrůběh obhajoby práce221,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2128

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.