Název: Analýza daňového břemene podnikatele v České republice
Další názvy: The Analysis of the Tax Burden of an Entrepreneur in the Czech Republic
Autoři: Juříčková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Zborková, Jitka
Oponent: Komorousová, Veronika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2136
Klíčová slova: daň z příjmu fyzických osob;daň z příjmu právnických osob;základ daně;položky snižující základ daně;slevy na dani
Klíčová slova v dalším jazyce: individual income tax;corporate income tax;tax base;items reducing tax base;tax credits
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na daň z příjmů fyzických a právnických osob. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, které se týkají všech daní. Práce se pak blížeji zabývá zákonem o dani z příjmů. V závěru teoretické části práce pojednává o provázání daně z příjmů s účetnictvím. Teoretická část se nejdříve nabývá daní z příjmů fyzických osob na příkladu konkrétního podnikatele Antonína Bergera. Druhá část pojednává o dani z příjmů právnických osob firmy ASOCOM spol., s. r. o. Následně je demonstrován dopad sloučení těchto subjektů na daň z příjmů. V závěru práce naleznete doporučení pro tyto podnikatelské subjekty.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on individual income tax and corporate income tax. In the theoretical section are defined the basic concepts of all taxes. This work focuses more on the law on income tax. At the end of the theoretical part work speaks about interconnection income tax with accounting. The theoretical part at first speaks about taxation of personal income a particular entrepreneur Antonín Berger. The second part deals with the taxation of corporate income tax of ASOCOM spol., Ltd. Then is demonstrated the impact of merging these entities for income tax. At the end of this work is the recommendation for these businesses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Petra_Jurickova.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jurickova pv.pdfPosudek vedoucího práce628,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jurickova po.pdfPosudek oponenta práce749,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jurickova.PDFPrůběh obhajoby práce229,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2136

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.