Název: Investování volných finančních prostředků v akciových podílových fondech tuzemských investičních společností
Další názvy: Investing of available funds in equity mutual funds of domestic investment companies
Autoři: Krásná, Petra
Vedoucí práce/školitel: Brejchová, Miloslava
Oponent: Červený, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2138
Klíčová slova: investiční společnost;investor;akciový podílový fond;portfolio;investiční riziko
Klíčová slova v dalším jazyce: Investment Company;investor;equity mutual fund;portfolio;investment risk
Abstrakt: Práce se zabývá analýzou akciových podílových fondů tuzemských investičních společností. Teoretická část je zaměřena na obecné poznatky týkající se podílových fondů a investování. Praktická část zahrnuje výběr konkrétních akciových fondů, které jsou spravovány a distribuovány nejvýznamnějšími investičními subjekty na trhu. Závěrečným výstupem je zhodnocení a zdůvodnění nejvhodnější varianty investice doplněné o vlastní zkušenosti investování ve vybraných fondech.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with an analysis of equity mutual funds of domestic investment companies. The theoretical part is focused on general knowledge relating to mutual funds and investment. The practical part includes a selection of specific equity funds that are managed and distributed by the most significant investment entities in the market. The outcome of this bachelor thesis is an evaluation and justification of the best investment options together with own experience in selected investment funds.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_2012_Petra Krasna.pdfPlný text práce9,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krasna pv.pdfPosudek vedoucího práce775,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krasna po.pdfPosudek oponenta práce586,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krasna.PDFPrůběh obhajoby práce214,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2138

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.