Title: Využití dvourozměrné Fourierovy transformace v úuloze zarovnání naskenovaného dokumentu
Authors: Neduchal, Petr
Bureš, Lukáš
Citation: LUKEŠ, Vladimír ed. Studentská vědecká konference: magisterské a doktorské programy, sborník rozšířených abstraktů, květen 2016, Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s. 99-100. ISBN 978-80-261-0621-0.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://svk.fav.zcu.cz/download/sbornik_svk_2016.pdf
http://hdl.handle.net/11025/21383
ISBN: 978-80-261-0621-0
Keywords: Fourierova transformace;skenování
Keywords in different language: Fourier transform;scanning
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Studentská vědecká konference 2016
Studentská vědecká konference 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Neduchal.pdfPlný text372,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/21383

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.