Název: Zařazení 3D modelování do výuky na základních školách
Další názvy: Inclusion of 3D modeling into teaching at primary schools
Autoři: Fadrhonc, Jan
Král, Jan
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2016 17.–18.5. 2016: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s. [244-250]. ISBN 978-80-261-0620-3.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2016/Sbornik_OT2016_online/sbornik-ot-2016-web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/21429
ISBN: 978-80-261-0620-3
Klíčová slova: 3D modelování;výuka;základní škola
Klíčová slova v dalším jazyce: 3D modelling;teaching;primary school
Abstrakt: Cílem této práce je poskytnout vyučujícím komplexní didaktický materiál pro zavedení 3D modelování do výuky, ať už v oblasti informatiky, nebo v oblasti technické výchovy. Práce obsahuje informace o zařazení výuky 3D modelování do RVP, analýzu vybraných ŠVP, popis programu a jeho vybraných funkcí a základní sadu příkladů s návody pro tvorbu.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this work is to give teachers a complex didactic material for 3D modeling implementation into teaching, whether in computer science or in technical education. This work contains information about inclusion of teaching 3D modeling into RVP, analysis of selected ŃVP, program description and its selected functions and a basic set of examples with instructions for its realization.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2016
Olympiáda techniky Plzeň 2016

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Fadrhonc.pdfPlný text653,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/21429

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.