Title: Zařazení 3D modelování do výuky na základních školách
Other Titles: Inclusion of 3D modeling into teaching at primary schools
Authors: Fadrhonc, Jan
Král, Jan
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2016 17.–18.5. 2016: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s. [244-250]. ISBN 978-80-261-0620-3.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2016/Sbornik_OT2016_online/sbornik-ot-2016-web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/21429
ISBN: 978-80-261-0620-3
Keywords: 3D modelování;výuka;základní škola
Keywords in different language: 3D modelling;teaching;primary school
Abstract: Cílem této práce je poskytnout vyučujícím komplexní didaktický materiál pro zavedení 3D modelování do výuky, ať už v oblasti informatiky, nebo v oblasti technické výchovy. Práce obsahuje informace o zařazení výuky 3D modelování do RVP, analýzu vybraných ŠVP, popis programu a jeho vybraných funkcí a základní sadu příkladů s návody pro tvorbu.
Abstract in different language: The goal of this work is to give teachers a complex didactic material for 3D modeling implementation into teaching, whether in computer science or in technical education. This work contains information about inclusion of teaching 3D modeling into RVP, analysis of selected ŃVP, program description and its selected functions and a basic set of examples with instructions for its realization.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2016
Olympiáda techniky Plzeň 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fadrhonc.pdfPlný text653,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/21429

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.