Název: Vliv tepelných vlastností materiálu na elektroizolační systémy
Autoři: Tomášková, Tetjana
Čejková, Anna
Harvánek, Lukáš
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2016, č. 2.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/21477
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: elektroizolační materiály;tepelné ztráty;přenos tepla
Klíčová slova v dalším jazyce: electrical insulating materials;heat losses;heat transfer
Abstrakt: Požadavky na elektrické stroje a jejích zatížení rostou s rozvojem společnosti. Kvůli zvýšení výkonu a snížení rozměrů elektrických zařízení, ztráty rostou. Proto je nezbytné hledat nové materiály, které mohou splnit požadavky a odvádět lépe ztráty. Jedna skupina z důležitých aspektů, jsou tepelné vlastnosti materiálu. Tento článek popisuje, jak nano a mikro -plniva mohou ovlivnit vlastnosti elektrických izolačních systémů a přenosu tepla v elektrických zařízeních.
Abstrakt v dalším jazyce: The requirements for electrical machine and its load ing grow with the development of society. With increasing p erformance and decreasing dimensions of electrical equipment, the losses grow. In mind of those high demands it is necessary to search new materials which can fulfil the higher requirements. One group of the important aspects are thermal properties of mate rial. This article describes how nano and micro fillers can affect the properties of electrical insulation systems and heat transfer in electrical devices.
Práva: Copyright © 2015 Electroscope. All Rights Reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2016)
Články / Articles (RICE)
Číslo 2 (2016)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r10c1c3.pdfPlný text776,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/21477

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.