Title: Vliv tepelných vlastností materiálu na elektroizolační systémy
Authors: Tomášková, Tetjana
Čejková, Anna
Harvánek, Lukáš
Citation: Electroscope. 2016, č. 2.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/21477
ISSN: 1802-4564
Keywords: elektroizolační materiály;tepelné ztráty;přenos tepla
Keywords in different language: electrical insulating materials;heat losses;heat transfer
Abstract: Požadavky na elektrické stroje a jejích zatížení rostou s rozvojem společnosti. Kvůli zvýšení výkonu a snížení rozměrů elektrických zařízení, ztráty rostou. Proto je nezbytné hledat nové materiály, které mohou splnit požadavky a odvádět lépe ztráty. Jedna skupina z důležitých aspektů, jsou tepelné vlastnosti materiálu. Tento článek popisuje, jak nano a mikro -plniva mohou ovlivnit vlastnosti elektrických izolačních systémů a přenosu tepla v elektrických zařízeních.
Abstract in different language: The requirements for electrical machine and its load ing grow with the development of society. With increasing p erformance and decreasing dimensions of electrical equipment, the losses grow. In mind of those high demands it is necessary to search new materials which can fulfil the higher requirements. One group of the important aspects are thermal properties of mate rial. This article describes how nano and micro fillers can affect the properties of electrical insulation systems and heat transfer in electrical devices.
Rights: Copyright © 2015 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2016)
Články / Articles (RICE)
Číslo 2 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r10c1c3.pdfPlný text776,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/21477

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.