Název: Aktuální problémy spojení s výběrem pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Další názvy: The Currant Problems Connected to the Draft of the Insurance for the Health Insurance
Autoři: Lomická, Martina
Vedoucí práce/školitel: Hejduková, Pavlína
Oponent: Wimmer, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2154
Klíčová slova: Všeobecná zdravotní pojišťovna České pojišťovny;veřejné zdravotní pojištění;plátci pojistného;práva a povinnosti plátců pojistného;výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění;příjmy a výdaje na veřejné zdravotní pojištění.
Klíčová slova v dalším jazyce: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (an insurance company in the Czech Republic);public health insurance;insurance fee payers;rights and obligations of insurance payers;the collection of insurance fees on public health insurance;income and costs on public health insurance.
Abstrakt: V první teoretické části jsou charakterizovány základní informace, které se týkají veřejného zdravotního pojištění a systému zdravotní péče. Druhá část je praktická. Je zde provedena analýza a komparace výběru pojistného na veřejném zdravotním pojištění v letech 2008, 2009 a 2010 a jsou zde navržena opatření a doporučení, která by mohla být určitým řešením složité situace v systému všeobecného zdravotního pojištění.
Abstrakt v dalším jazyce: In the first theoretical part, there is characterized basic information concerning public health insurance. The second part is practical. There is an analysis and comparison of the insurance collection on public health insurance in 2008, 2009 and 2010. There are also proposed measures and recommendations which could be a solution to the difficult situation in the system of general health insurance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Martina Lomicka _K10B0068K.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lomicka pv.pdfPosudek vedoucího práce594,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lomicka po.pdfPosudek oponenta práce697,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lomicka.PDFPrůběh obhajoby práce216,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2154

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.