Title: Aktuální problémy spojení s výběrem pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Other Titles: The Currant Problems Connected to the Draft of the Insurance for the Health Insurance
Authors: Lomická, Martina
Advisor: Hejduková, Pavlína
Referee: Wimmer, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2154
Keywords: Všeobecná zdravotní pojišťovna České pojišťovny;veřejné zdravotní pojištění;plátci pojistného;práva a povinnosti plátců pojistného;výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění;příjmy a výdaje na veřejné zdravotní pojištění.
Keywords in different language: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (an insurance company in the Czech Republic);public health insurance;insurance fee payers;rights and obligations of insurance payers;the collection of insurance fees on public health insurance;income and costs on public health insurance.
Abstract: V první teoretické části jsou charakterizovány základní informace, které se týkají veřejného zdravotního pojištění a systému zdravotní péče. Druhá část je praktická. Je zde provedena analýza a komparace výběru pojistného na veřejném zdravotním pojištění v letech 2008, 2009 a 2010 a jsou zde navržena opatření a doporučení, která by mohla být určitým řešením složité situace v systému všeobecného zdravotního pojištění.
Abstract in different language: In the first theoretical part, there is characterized basic information concerning public health insurance. The second part is practical. There is an analysis and comparison of the insurance collection on public health insurance in 2008, 2009 and 2010. There are also proposed measures and recommendations which could be a solution to the difficult situation in the system of general health insurance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Martina Lomicka _K10B0068K.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Lomicka pv.pdfPosudek vedoucího práce594,19 kBAdobe PDFView/Open
Lomicka po.pdfPosudek oponenta práce697,74 kBAdobe PDFView/Open
Lomicka.PDFPrůběh obhajoby práce216,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2154

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.