Diplomové práce / Theses (KČJ) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 150
Frýbertová, Jana
Syntakticko-stylistická charakteristika textů vybraného periodika pro děti a mládež

This diploma thesis is called Syntactic and stylistic analysis in magazines for children and teenagers and is divided into three parts. The theoretical part describes mainly a journalistic style, syntactic and stylistic matters of its discourses, chosen magazines (ABC and Top dívky)&#x...

Kalinová, Eliška
Dílo a život Boženy Němcové v korespondenci

The topic of my master´s thesis is Work and life of Božena Němcová in her letters. In her letters her life, her work, her aesthetic and artistic views and also her ethical, political and social views. In my thesis I tried to find and organize those areas and...

Valečková, Kateřina
Prostředky syntaktické kondenzace v textech současné publicistiky

The goal of this diploma work was to set aside, characterize and categorize means of sentence condensation included in the daily press. One of the tasks was also defining the concept of sentence condensation in Czech literature. The research was based on analyzing 80&#x...

Nýdlová, Eva
Jaroslav Rudiš - pokus o portrét

In my work I represent a present Czech writer Jaroslav Rudiš. I pay attention mostly on his novels creation. I focus in detail on Nebe pod Berlínem, Grandhotel: Román nad mraky and Konec punku v Helsinkách. Every novel I dedicate to one chapter, where I describe stor...

Oulovská klepáčková, Lenka
Aktivizační metody výuky v ČJ u žáků s vývojovými poruchami učení

This thesis discusses specific learning disabilities, their reeducation, focuses on activating teaching methods and activation of pupils with the specific learning disabilities in the school subject Czech language. The thesis is divided into two parts theoretical and practical. The theoret...

Nenadovičová, Lucie
Týmová spolupráce ve výuce českého jazyka na 1. stupni ZŠ

This thesis deals with the subject of Teamwork in teaching the Czech language in the first stage of primary school. The theoretical part is focused on the issue of teamwork. Based on scientific publications, there is elaborated planning and implementation of teamwork, ...

Filipová, Lucie
\nl{}Charakteristika učebního funkčního stylu učebnic \nl{}pro 1. stupeň ZŠ

This diploma thesis is devoted to the characteristics of the functional styles and their comparison in the Czech language textbooks for the second year of elementary schools. The concept of textbook, its structure, functions, methods of textbook analysis, as well as scientific functiona...

Honzová, Markéta
K vybraným aspektům česko-polské interference

This work presents the term of interference and language mistake, because the aim is a qualitative analysis of written works by Polish students of Bohemistics at the Jagiellonian University in Cracow. In the theoretical part, Czech and Polish are briefly characterized, then ...

Belšánová, Světlana
Diktáty na 1. stupni ZŠ

This thesis deals with writing dictations in primary schools. In the theoretical part, there is generally described spelling, a dictation and its types, its functions, and methods of dictating. At the end there is mentioned a specific defect of learning, which is associated with&#x...

Poslední, Jaroslava
Čtenářské dílny ve výuce českého jazyka a literatury na 1. stupni ZŠ

This diploma thesis is focused on reading itself as well as reading workshop in the teaching of the Czech language in elementary school, it also includes the issue of reading of pupils of first five grades of elementary school. The thesis includes the set of reading ...

Hrabíková, Alena
Ochotnické divadlo v obci Lužany

This thesis is focused on the history of amateur theatre in Lužany since 1918 up to the present time. The origin of the amateur thearte, complete repertoire and activity of the theatre club in Lužany is described in detail. It contains the list of all premieres and&#...

Danková, Marta
Rozvoj slovní zásoby v 1. ročníku ZŠ

In this thesis are presented informations about the vocabulary, the development of vocabulary till the beginning the school attendance. The aim of this thesis is to find out the development of vocabulary in the first year of primary school. For this aim are used school bo...

Konopík, Karel
Syntaktická charakteristika uměleckého textu Zdeňka Svěráka

The theme of this thesis is The syntactic description of an artistic text of Zdeněk Svěrák. This work is divided into three main parts. The first part deals with the life and work of Zdeněk Svěrák, art style and criteria of syntactic analysis. In the second part ...

Nováková, Žaneta
Týmová spolupráce ve výuce českého jazyka na střední škole

This diploma thesis deals with the use of team cooperation in educating czech language at high school. This work is devided into three parts. The first part summarizes the theoretical basic features of this organizational form. The second part includes the concrete decription of&#x...

Šmatová, Dana
Nespisovné výrazy v mluvených komunikátech rozhlasové publicistiky

The thesis deals with non-standard expressions in verbal communication of radio journalism. The journalism genres and the types of means of communication in the area of radio broadcasting are also presented. Further the description of the stratification of Czech language with the focus&...

Havelková, Nikola
Dvě tváře českého undergroundu

The diploma thesis is focues on the theme of Czech underground. It is divided into three chapters. The first chapter is dedicated to sources, sources and inspiration of the authors of the czech literature underground. The following chapter focuses on individual stages of the u...

Palán, Ondřej
"Zapomenutí" autoři české prózy s tematikou druhé světové války

The thesis is focused on the authors of prose with the topic of concentration camps. More deeply are researched works of Lev Sychrava, Jiří Beneš and František R. Kraus. The main part of the work is also describing the political and cultural environment of a period b...

Zahrádková, Michaela
Karel Klostermann - Mezi dvěma póly

This diploma thesis will attempt to confront the opinions of two important authors and experts of the work of Karel Klostermann. Both focus not only on Klostermann's literary work, but also on his family and, of course, the writer himself. While Max Regal introduces Kloste...

Kačmárová, Michaela
Divadelní soubor Bouček ve Vimperku

The topic of my dissertation thesis is a Theatre group Buček that is a small amater scene in town of Vimperk. This thesis deals with a history of this theatre, with its varied repertoire and also with its the most famous personalities that established the theatre&#x...

Kopecký, Petr
Didaktická interpretace vybraných povídek E. A. Poea

This thesis deals with didactic interpretation of E. A. Poe's short stories. It is divided into two theoretical and one applicational part. Poetics of Poe's short stories including interpretations of The Black Cat and The Masque of the Red Death is included in the firs...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 150