Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKarlovec, Karel
dc.contributor.authorPrůchová, Kamila
dc.contributor.refereeRudolf, Vladimír
dc.date.accepted2012-06-14
dc.date.accessioned2013-06-19T06:26:28Z
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:26:28Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-04
dc.identifier48373
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2160
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické situace vybraného podniku a následný návrh na její zlepšení. V první kapitole je představen podnik Transforwarding a.s., na který je později finanční analýza aplikována. Ve druhé kapitole je charakterizována finanční analýza včetně jejich uživatelů a zdrojů informací. Největší část této kapitoly je věnována metodám finanční analýzy, především uvedení do problematiky poměrových ukazatelů. V další kapitole je provedena ekonomická analýza podniku Transforwarding a.s. za období 2006 - 2010. Pro účely této práce jsou použity jen vybrané ukazatele. Na základě výsledků finanční analýzy je ve čtvrté části práce zhodnocena celková finanční situace podniku. V závěrečné kapitole je pak nastíněno několik návrhů, které by měly přispět ke zlepšení současné ekonomické situace podniku Transforwarding a.s.cs
dc.format40 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.titleZhodnocení ekonomické situace podniku Transforwarding a.s. a návrh na její zlepšenícs
dc.title.alternativeThe analysis of the economic situation of company Transforwarding a.s. and the proposal for its improvementen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is aimed at the analysis of the economic situation of a certain company and at suggesting a suitable proposal for its improvement. In the first part, the company Transforwarding a.s. is introduced, on which the financial analysis will be applied. In the second part, the financial analysis itself is characterised, including its users and sources of information. The main part of this thesis is devoted to the various methods of financial analysis, especially to the issues of financial ratios .Then, the economic analysis of the company Transforwarding a.s. (for the period 2006 - 2010) is accomplished. For the purposes of this thesis, there are only certain, suitable indicators used. On the basis of the results of financial analysis, the total financial situation of the company is evaluated. In conclusion, there are some suggestions, which should contribute to the improvemnet of the current economic situation of the company Transforwarding a.s.en
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedfinancial ratiosen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhodnoceni ekonomicke situace podniku Transforwarding a.s. a navrh na jeji zlepseni..pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
Pruchova pv.pdfPosudek vedoucího práce634,72 kBAdobe PDFView/Open
Pruchova po.pdfPosudek oponenta práce531,36 kBAdobe PDFView/Open
Pruchova.PDFPrůběh obhajoby práce236,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2160

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.