AntropoWebzin

Zobrazit statistiky

Podkomunity


Poslední příspěvky


Tiráž


Úvodní strany

Rajlová, Lucie
Blanka Jedličková – Ženy na rozcestí: divadlo a ženy okolo něj 1939–1945 (2016)

Novotný, Jakub
Tarik Sabry – Cultural encounters in the arab world: on media, the modern and the everyday (2010)

Palečková Tauberová, Martina
Marek Jakoubek (ed.) – Teorie etnicity: čítanka textů (2016)