Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKarlovec, Karelcs
dc.contributor.authorVoříšková, Petracs
dc.contributor.refereeKotková, Martinacs
dc.date.accepted2012-06-15cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:26:26Z-
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:26:26Z-
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-05-04cs
dc.identifier48407cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2177-
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů, a to pomocí metod finančního kritéria. V rámci práce jsou také definovány zdroje financování a rizika investičních projektů. Druhá část se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti konkrétního investičního projektu ? Obchodní zóna Krkonošská společnosti CPI Group. Jedná se o projekt výstavby obchodního střediska v Trutnově. Na základě všech metod použitých k hodnocení tohoto investičního záměru - čisté současné hodnoty, indexu ziskovosti, vnitřního výnosového procenta, yieldu a doby návratnosti - je projekt vyhodnocen jako přijatelný.cs
dc.format64 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectinvesticecs
dc.subjectinvestiční projektcs
dc.subjecthodnocení ekonomické efektivnostics
dc.subjectrizikacs
dc.titleHodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektůcs
dc.title.alternativeEvaluation of economic effectiveness of investment projectsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the evaluation of economic effectiveness of investment projects, using methods of basic financial criteria in particular. There are defined sources of funding and risks of investment project in the thesis. The second part looks at the evaluation of economic effectiveness of specific investment project ? Retail park Krkonošská, which is owned by the company CPI Group. It is a construction project in Trutnov. The project is assessed as acceptable on the basis of all methods, which are used to evaluate this investment plan ? net present value, profitability index, internal rate of return and payback period.en
dc.title.otherneuvedencs
dc.subject.translatedinvestmenten
dc.subject.translatedinvestment projecten
dc.subject.translatedevaluation of economic effectivenessen
dc.subject.translatedrisksen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_voriskova.pdfPlný text práce5,3 MBAdobe PDFView/Open
Voriskova pv.pdfPosudek vedoucího práce663,84 kBAdobe PDFView/Open
Voriskova po.pdfPosudek oponenta práce454,26 kBAdobe PDFView/Open
Voriskova.PDFPrůběh obhajoby práce136,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2177

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.