Název: Vývoj inflace a její vliv na domácnosti v ČR
Další názvy: The development of inflation and its effect on households in Czech Republic.
Autoři: Burešová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Mičudová, Kateřina
Oponent: Singerová, Jitka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2186
Klíčová slova: inflace;index spotřebitelských cen;spotřební koš;spotřeba domácnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: inflation;consumer price index;consumer shopping basket;household consumption
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na vývoj inflace v České republice od roku 2000 a její vliv na jednotlivé typy domácností. V úvodu práce je popsána inflace z teoretického pohledu. Jsou rozebrány její příčiny, formy, typy a důsledky, rovněž způsoby měření inflace. Druhá část obsahuje analýzu vývoje inflace od roku 2000 do roku 2011, která ve třetí části navazuje pojednáním o vlivu inflace na různé typy domácností ve vybraných letech. V závěru práce je shrnuta situace v jednotlivých domácnostech, jak vývoj inflace ovlivňuje strukturu výdajů a souvislosti s ekonomickým postavením domácností navzájem.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis is focused on inflation in the Czech Republic since year 2000 and its impact on different types of households. The introduction of inflation is described from a theoretical point of view at the beginning of the thesis. The causes, forms, types and consequences of inflation are analyzed, also ways of measuring inflation are descibed. The second part contains an analysis of inflation in years 2000 ? 2011 and continues in the third part by analyzing the effects of inflation on different types of households in selected years. The conclusion summarizes the situation in each household, describes inflation effects on spending and on its economics status.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP L.Buresova.pdfPlný text práce4,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Buresova pv.pdfPosudek vedoucího práce731,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Buresova po.pdfPosudek oponenta práce613,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Buresova0001.PDFPrůběh obhajoby práce208,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2186

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.