Název: Specifika ošetřovatelské péče na jednotce dlouhodobé intenzivní péče z pohledu zdravotnického záchranáře
Další názvy: Nursing Care Specifications at the Long-term Intensive Unit from a Paramedic´s Point of View
Autoři: Hájek, Miloslav
Vedoucí práce/školitel: Pfefferová, Eva
Oponent: Reichertová, Stanislava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2199
Klíčová slova: bazální stimulace;ošetřovatelství;dlouhodobá intenzivní péče;paliativní péče
Klíčová slova v dalším jazyce: basal stimulation;nursing;long-term intensive care;palliative care
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje specifikům ošetřovatelské péče na oddělení dlouhodobé intenzivní péče. Tato práce se soustředí převážně na koncept bazální stimulace, které se věnuje i v praktické části. Praktická část má formu výzkumu, který se zaměřuje na provádění bazální stimulace. Výzkumné šetření bylo provedeno na odděleních dlouhodobé intenzivní péče. Součástí práce je též kazuistika soustředící se na pacienta dlouhodobé intenzivní péče a přibližující specifické postupy tohoto oddělení.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor paper deals with the specifics of nursing care in a long-term intensive care unit. I predominantly focus on the concept of basal stimulation to which I devote space also in the practical part of my paper. The practical part takes form of a research which concentrates on people close to hospitalized patients and their own application of basal stimulation. The research was carried out in a long-term intensive care. One of the part of this work is also case-report of pacient hospitalized in the long-term intensit unit, which concentrates and helps to understand problematic of this kind of unit.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Miloslav Hajek.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hajek - VP.jpgPosudek vedoucího práce292,68 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hajek - OP.jpgPosudek oponenta práce407,48 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hajek - OBP.jpgPrůběh obhajoby práce383,35 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2199

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.