Název: Chyby a omyly ve výuce laické první pomoci
Další názvy: Errors and Mistakes in Education of Nonprofessional First Aid
Autoři: Olajoš, Jozef
Vedoucí práce/školitel: Franěk, Ondřej
Oponent: Lojda, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2200
Klíčová slova: laická první pomoc;chyba;omyl;test;znalosti
Klíčová slova v dalším jazyce: non-professional first aid;error;mistake;test;knowledge
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výskytu chyb a omylů u laické první pomoci. Teoretická část obsahuje nejčastější chyby a omyly o první pomoci v některých médiích a obecně známé omyly, které kolují mezi lidmi. Praktická část je věnována vyhodnocení současných znalostí laické první pomoci u studentů oboru Zdravotnický záchranář na Západočeské univerzitě.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the occurrence of errors and mistakes in general first aid. The theoretical part contains the most common mistakes and errors on first aid in some media, and generally known errors which circulate among the people. The practical part is devoted to an evaluation of current knowledge of general first aid by students studying yhe subject Paramedic at University of West Bohemia
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Olajos Jozef - BP..pdfPlný text práce767,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Olajos - VP.jpgPosudek vedoucího práce537,92 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Olajos - OP.jpgPosudek oponenta práce314,5 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Olajos - OBP.jpgPrůběh obhajoby práce364,67 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2200

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.