Název: Vliv používání výživových doplňků na zdraví člověka
Další názvy: Influence of using nutritive supplements on human health
Autoři: Bergmanová, Marcela
Vedoucí práce/školitel: Luhanová, Lenka
Oponent: Zloch, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2203
Klíčová slova: potravinový doplněk;doplněk stravy;formy doplňků stravy;vitamíny;minerály;aloe vera;osteoporóza;artróza;revmatoidní artritis
Klíčová slova v dalším jazyce: food supplement;supplement of alimentation;forms of food supplements;vitamins;minerals;aloe vera;osteoporosis;arthrosis;rheumatoid arthritis
Abstrakt: Tato práce si klade za cíl popsat moderní metody výživy, jako jsou potravinové doplňky čili možnost příjmu účinných a pomocných látek do organismu člověka. Doplňky stravy představují v současnosti široce užívané a uznávané způsoby přijmu potřebných látek. Praktická část srovnává používání výživových doplňků ve městě a na vesnici a stejně tak mezi muži a ženami. Dále je přiložena kazuistika ženy postižené těžkou osteoporózou a vliv potravinových doplňků na její léčbu.
Abstrakt v dalším jazyce: Aim of this thesis is to describe modern methods of nutrition, such as food supplements. In the other words the possibility of intake of effective and helping substances into human organism. The food supplements currently present hugely used and regarded methods of intake the necessary substances. The practical part compares using of nutritive supplements in town and in village and the same between men and women. There is also attached a case history of a woman afflicted by serious osteoporosis and the influence of food supplements on her treatment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vliv pouzivani vyzivovych doplnku na zdravi cloveka.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bergmanova - VP.zipPosudek vedoucího práce944,06 kBZIPZobrazit/otevřít
Bergmanova - OP.jpgPosudek oponenta práce454,76 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Bergmanova OBP.jpgPrůběh obhajoby práce332,13 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2203

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.