Název: Nejčastěji sexuálně přenosné choroby v České Republice
Další názvy: Common Sexually Transmitted Diseases in the Czech Republic
Autoři: Coufalová, Zlata
Vedoucí práce/školitel: Pistulková, Alena
Oponent: Teslíková, Petra Elizabeth
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2205
Klíčová slova: syfilis;kapavka;chlamydie;trichomoniáza;virová hepatitida typu B;herpes genitalis;HIV;depistáž
Klíčová slova v dalším jazyce: syphilis;gonorrhea;chlamydia;trichomoniasis;hepatitis B;genital herpes;HIV;screening
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o sexuálně přenosných chorobách. V teoretické části se zabýváme historií pohlavních chorob a nemocemi jako je syfilis, kapavka, chlamydie, trichomoniáza, virová hepatitida typu B, dále herpes genitalis a také HIV/AIDS. V jednotlivých kapitolách shrnujeme klinické projevy těchto nemocí, léčbu a diagnostiku. Ve výzkumné části zjišťujeme informovanost studentů středních škol o uvedených onemocněních.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis is focused on sexually trasmitted diseases. A theoretical part is aimed at history of veneral diseases ,and particularly diseases like syphilis, gonorrhea, chlamydia, trichomoniasis, hepatitis B, herpes genitalis and HIV/AIDS. In single chapters I have summarized clinical manifestation of these diseases, therapy and diagnostics. In a research part I have detected awareness of students at secondary schools of mentioned diseases.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nejcasteji sexualne prenosne choroby v Ceske Republice.pdfPlný text práce612,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Coufalova - VP.jpgPosudek vedoucího práce336,19 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Coufalova - OP.zipPosudek oponenta práce1,04 MBZIPZobrazit/otevřít
Coufalova OBP.jpgPrůběh obhajoby práce320,82 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2205

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.