Název: Výskyt a prevence kolorektálního karcinomu v Plzeňském kraji
Další názvy: Occurrence and prevention of colorectal cancer in the Pilsen region
Autoři: Dlesk, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Koželuhová, Jana
Oponent: Pistulková, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2206
Klíčová slova: kolorektální karcinom;rakovina;prevence;tlusté střevo;screening kolorektálního karcinomu
Klíčová slova v dalším jazyce: colorectal cancer;cancer;prevention;colon;screening for colorectal cancer
Abstrakt: Kolorektální karcinom je nádorové onemocnění, kterému lze díky prevenci a především informovanosti laické veřejnosti snadno předejít. To bylo důvodem k tomu, abych cíl své bakalářské práce zaměřil na zvýšení informovanosti laické veřejnosti o tomto nádorovém onemocnění a o možnostech jeho prevence. Tato práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá převážně prevencí a výskytem kolorektálního karcinomu. Praktická část tvoří výzkum pomocí dotazníkového šetření, jehož výsledky jsou zpracovány do grafů.
Abstrakt v dalším jazyce: Colorectal cancer is cancer, which is mainly due to prevention and awareness of the general public can easily be prevented. That was the reason for me to aim his thesis focused on increasing general public awareness about this cancer and its prevention possibilities. This work is divided into a theoretical part and practical part. The theoretical part deals mainly with the prevention and incidence of colorectal cancer. The practical part includes research using a questionnaire survey, whose results are presented in graphs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyskyt a prevence KRKA v Plzenskem kraji.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dlesk - VP.jpgPosudek vedoucího práce361,38 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Dlesk - OP.jpgPosudek oponenta práce283,7 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Dlesk - OBP.jpgPrůběh obhajoby práce386,35 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2206

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.