Název: Užívání cigaret na středních školách a odborných učilištích v Jihočeském kraji
Další názvy: Smoking at Secondary Schools and Apprentice Vocational Schools in South Bohemian Region
Autoři: Hochová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Teslíková, Petra Elizabeth
Oponent: Klepáč, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2207
Klíčová slova: cigarety;kouření;návyky;závislost
Klíčová slova v dalším jazyce: cigarettes;smoking;habits;addiction
Abstrakt: Tématem práce je celosvětový problém - kouření. Cílem práce je určit množství kuřáků mezi středoškoláky. Ověřit jejich znalosti týkající se kouření a zjistit, co bylo největší motivací k začátku. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části je vymezena základní terminologie a jsou zde popsána onemocnění způsobená tabákem. Dále je pojednáno o typech léčby nikotinové závislosti. Pro praktickou část byl využit vlastní dotazník obsahující 21 otázek.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this work is worldwide problem - smoking. The project's objective is to determine how many pupils at Secondary Schools and Apprentice Vocational Schools smoke. Also prove their knowledge about smoking and search for their best motivation to start this habit. The work is separated into two parts: theoretical and practical. In theoretical part is defined basic terminology and described diseases caused by tobacco and types of treatment of nicotine addiction. For practical part was used own questionnaire containing 21 questions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hochova_BP.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hochova - VP.jpgPosudek vedoucího práce383,66 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hochova - OP.jpgPosudek oponenta práce407,41 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hochova OBP.jpgPrůběh obhajoby práce346,47 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2207

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.