Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKout, Jiří
dc.contributor.authorSádlíková, Martina
dc.date.accessioned2016-12-15T09:36:18Z
dc.date.available2016-12-15T09:36:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationArnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2015, č. 1-2, s. 27-32.cs
dc.identifier.issn1804-8366
dc.identifier.urihttp://arnica.zcu.cz/cz/publikovana-cisla/rocnik-2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/22095
dc.description.abstractČlánek představuje návrh laboratorní práce pro hodiny přírodopisu nebo biologie, pro kterou byla vybrána skupina stromatických tvrdohub (vřeckovýtrusné houby). Hlavním kritériem pro výběr této neobvyklé skupiny hub byla úvaha, že právě méně známé skupiny hub mohou povzbudit motivaci ke studiu a rozšířit znalosti žáků více, než jen obecně uváděné druhy v učebnicích. Mimo základní seznámení s tvrdohoubami si žáci osvojí i práci s laboratorní technikou. Ze skupiny tvrdohub jsou v článku uvedeny časté druhy s důrazem na rod dřevomor ( Hypoxylon ), který poskytuje v roztoku KOH barevné pigmenty. Jejich extrakce je snadná a může být pro laboratorní práce na ZŠ i SŠ atraktivní. U vybraných, běžně se vyskytujících druhů jsou uvedeny základní charakteristiky důležité pro jejich určení, ekologie a případně další informace.cs
dc.format6 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogickács
dc.relation.ispartofseriesArnicacs
dc.rights© Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogickács
dc.subjectdřevomorcs
dc.subjecthoubycs
dc.subjectlaboratorní prácecs
dc.subjecthypoxylonen
dc.subjectmushroomsen
dc.subjectlaboratory worken
dc.titleNeobvyklé houby ve výuce na různých stupních vzdělávání v rámci laboratorních pracícs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe article presents a proposal of laboratory work in biology for which we selected a group of stromatic fungi (Pyrenomycetes) from Ascomycota. The origin for the selection of this unusual group of fungi was, that the less known groups of fungi may be more attractive and stimulate motivation to study and enlarge knowledge of students more than only the commonly presented species in the textbooks. Students try mainly work with laboratory equipment and familiarize with Pyrenomycetes. We have chosen frequent species of this group, with emphasis on the genus Hypoxylon , which provides coloured pigments in KOH. These pigments are easily extractable and perhaps attractive for laboratory work on primary and secondary schools. The basic characteristics important to identification, ecology and, in some cases, other information are given for selected commonly occurring species.en
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2015)
Články / Articles (CBG)
Číslo 1-2 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kout.pdfPlný text4,56 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22095

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.