Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorTeslíková, Petra Elizabethcs
dc.contributor.authorKubáňová, Lindacs
dc.contributor.refereeKlepáč, Josefcs
dc.date.accepted2012-06-11cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:47:02Z-
dc.date.available2011-01-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:47:02Z-
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-03-29cs
dc.identifier43416cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2213-
dc.description.abstractTato práce se zabývá zdravým životním stylem se zaměřením zvláště na tělesnou aktivitu. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje pojmy týkající se zdraví a životního stylu. Dále faktorů, které ovlivňují zdraví člověka, zejména jde o výživu, pitný režim, spánek, kouření, stres, konzumaci alkoholu a užívání drog. Právě tyto faktory jsou velmi spojené a nejvíce ovlivnitelné lidským rozhodováním a chováním. Součástí teoretické části je také popis vlivu a významu tělesné aktivity v životě člověka, kde je poukázáno na pozitivní vliv pohybu v prevenci některých onemocnění.V praktické části jsou prezentovány výsledky realizovaného průzkumu, který byl proveden formou dotazování se zaměřením na výše uvedené téma a věnoval se zmapování zdravého životního stylu a tělesné aktivity u obyvatel města Holýšov a jeho blízkého okolí. Porovnání tělesné aktivity bylo hodnoceno z hlediska pohlaví. U každého jsme vypočetli hodnoty BMI a vzájemně jsme porovnali výsledky dalších faktorů ovlivňující celkový zdravotní stav a životní styl. Dále jsme zohlednili závislost nadváhy a obezity na pohlaví, věku a vzdělání.cs
dc.format68 s. (85 481 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectnadváhacs
dc.subjectobezitacs
dc.subjectprevencecs
dc.subjectstrescs
dc.subjecttělesná aktivitacs
dc.subjectvýživacs
dc.subjectzdravícs
dc.subjectzdravý životní stylcs
dc.titleZdravý životní styl - tělesná aktivitacs
dc.title.alternativeHealthy lifestyle - physical activityen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra záchranářství a technických oborůcs
dc.thesis.degree-programVeřejné zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with healthy lifestyle and is specially focused on physical activity. The work is divided into two parts, the theoretical part and the practical part.The theoretical part describes conception related to health and lifestyle, but also the factors that affect health, such as nutrition, drinking regime, sleep, smoking, stress, alcohol comsumption and drug abuse. These factors are related and they are also very influenceable by human decision-making and behaviour. The theoretical part also describes the influence and the importance of physical activity that plays a very important role in human?s life as it prevents from some diseases. The practical part includes the results of a survey that was carried out via questioning and was focused on the topic. People living in the area of Holýšov and its surroundings were asked questions about their lifestyles. Males and females were classified separately and the comparsion of physical activity depended on gender. Everyone had their body mass index checked and then we compared the results with factors affecting general health condition and lifestyle. Then we took into account how sex, age and education affects obesity.en
dc.subject.translatedoverweighten
dc.subject.translatedobesityen
dc.subject.translatedpreventionen
dc.subject.translatedstressen
dc.subject.translatedphysical activityen
dc.subject.translatednutritionen
dc.subject.translatedhealthen
dc.subject.translatedhealthy lifestyleen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ZZS - Telesna aktivita.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubanova - VP.jpgPosudek vedoucího práce353,94 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kubanova - OP.jpgPosudek oponenta práce331,76 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kubanova OBP.jpgPrůběh obhajoby práce324,05 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2213

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.