Název: Zdravá a klasická mateřská škola - srovnání programů, stravování a nemocnosti
Další názvy: Healthy and classic kindergarten - comparison of the programs, diet and disease
Autoři: Kučerová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Klepáč, Josef
Oponent: Pistulková, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2214
Klíčová slova: požadavky;mateřská škola;škola podporující zdraví;kurikulum podpory zdraví;nemocnost;stravování
Klíčová slova v dalším jazyce: requirements;kindergarten;school supporting health;curriculum of health support;morbidity;rating
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je zdravá a klasická mateřská škola - srovnání programů, stravování a nemocnosti. Teoretická část se skládá z pěti kapitol. V jednotlivých kapitolách popisujeme základní požadavky na zařízení a vybavení mateřských škol. Vysvětlujeme pojmy škola podporující zdraví, kurikulum podpory zdraví a jeho náležitosti. Představujeme vybrané mateřské školy a charakterizujeme jejich vzdělávací program. Práci jsme pojali tak, aby poskytla ucelený komplex informací o mateřských školách a vzdělávacích programech, kterými se řídí. Praktickou část jsme rozdělili do dvou výzkumů. V prvním jsme se zaměřili na nemocnost dětí ve vybraných mateřských školách. Měsíc jsme vedli statistiku o počtu nemocných dětí. Ve druhém výzkumu jsme ve vybraných měsících sledovali jídelní lístky a vyhodnocovali pestrost stravy.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this bachelor thesis is a healthy and typical nursery school - comparison of programmes, eating and the sickness rate. The theoretical part consists of five chapters. In particular chapters we describe the basic requirements for the equipment and facilities in nursery school. We explain the terms the school supporting health, the curriculum of health, support and its necessities. We introduce selected nursery schools and we characterize their educational programme. The aim of the thesis is to provide a comprehensive information complex about nursery schools and the educational programmes which they follow. The practical part is divided into two surveys. In the first survey we focus on the sickness rate in selected nursery schools. For one month we were doing a statistics on the number of ill children. In the second survey we studied the menus in selected nursery schools and we evaluaded the diet variety.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Kucerova E..pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova - VP.jpgPosudek vedoucího práce366,4 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kucerova - OP.jpgPosudek oponenta práce321,45 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kucerova OBP.jpgPrůběh obhajoby práce324,15 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2214

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.