Název: Prevence a léčba závislosti na alkoholu v České Republice
Další názvy: Prevention and treatment of alcohol dependence in the Czech Republic
Autoři: Všahová, Radka
Vedoucí práce/školitel: Teslíková, Petra Elizabeth
Oponent: Pistulková, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2222
Klíčová slova: alkohol;alkoholismus;závislost;léčba;prevence
Klíčová slova v dalším jazyce: alcohol;alcoholism;addiction;treatment;prevention
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá závislostí na alkoholu, ale také její prevencí. Teoretická část se věnuje vzniku a typům závislosti na alkoholu. Dále jsou zde popisová vývojová stádia opilosti, důsledky vzniklé nadměrnou konzumací alkoholu, druhy léčby. V teoretické části je také zahrnuta prevence, protože je nedílnou součástí při léčbě závislosti na alkoholu. Praktická část se zabývá informovaností veřejnosti o účincích alkoholu. Dále je zde zkoumán názor veřejnosti na alkohol a pomocná zařízení, kde lze závislost léčit.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the alcohol addiction and its prevention. The theoretical part describes the origin and types of alcohol addiction. It contains characteristics of phases of the alcohol intoxication, consequences of the long-term alcohol abuse and the possible ways of its treatment. This part of the thesis informs about alcohol abuse prevention, because of its important role in the addiction treatment. The practical part deals with the common population´s foreknowledge of alcohol abuse impact. Further it contains research of the population´s view on the problematic of alcohol abuse and the therapeutic facilities where the addiction is treated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Prevence a lecba zavislosti na alkoholu v Ceske republice.pdfPlný text práce910,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vsahova - VP.jpgPosudek vedoucího práce365,63 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Vsahova - OP.jpgPosudek oponenta práce326,46 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Vsahova - OBP.jpgPrůběh obhajoby práce384,94 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2222

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.