Název: Výskyt onemocnění způsobený klíštětem v okrese Klatovy v letech 1960-2009
Další názvy: Appearance of diseases caused by limpert in Klatovy canton in years 1960 - 2009
Autoři: Zikmundová, Silvie
Vedoucí práce/školitel: Kubátová, Anna
Oponent: Teslíková, Petra Elizabeth
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2223
Klíčová slova: lymská borelióza;klíšťová encefalitida;klíště;léčba;klinické projevy;diagnostika;prevence;očkování
Klíčová slova v dalším jazyce: lyme borreliosis;tick-borne encephalitis;tick;treatment;clinical manifestations;diagnosis;prevention;vaccination
Abstrakt: Tématem mé bakalářské práce jsou onemocnění lymeská borelióza a klíšťová encefalitida. V teoretické části jsem popsala obě onemocnění, jejich etiologii, klinické projevy, diagnostiku, léčbu a možnosti očkování. V praktické části jsem se zaměřila na porovnání lymeské boreliózy a klíšťové encefalitidy v letech 1960 ? 2009 v okrese Klatovy.
Abstrakt v dalším jazyce: Theme of my bachelor thesis are illness Lyme Borreliosis and tick-born encefalitis. In theoretical part I described both illness, their etiology, clinical manifestations, diagnostics, treatment and vaccination options. In the practical part I focused to compare Lyme Borreliosis and Tick-borne encefalitis in years 1960 ? 2009 in region Klatovy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Klistova encefalitida a lymeska borelioza.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zikmundova - VP.jpgPosudek vedoucího práce460,18 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Zikmundova - OP.jpgPosudek oponenta práce356,65 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Zikmundova OBP.jpgPrůběh obhajoby práce342,55 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2223

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.