Název: Priority léčby polytraumat v přednemocniční neodkladné péči
Další názvy: Priorities in treatment of multiple traumata in prehospital emergency care
Autoři: Hrachová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Bosman, Roman
Oponent: Franěk, Ondřej
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2225
Klíčová slova: Polytrauma;traumacentrum. urgentní medicína;poranění
Klíčová slova v dalším jazyce: trauma;urgent medicine;trauma center;injury
Abstrakt: Má bakalářská práce shrnuje dosud nasbírané poznatky o léčbě polytraumatizovaného pacienta. Popisuje jednotlivé kroky léčby o postiženého od příjezdu zdravotnické záchranné služby na místo nehody až po předání pacienta do zdravotnického zařízení. V teoretické části jsou podrobně vysvětleny a popsány příčiny vzniku polytraumatu, závažnost těchto stavů. Dále se zabývám popsáním postupu ošetření včetně zajištění základních životních funkcí, zástavy krvácení, imobilizace, analgézie a následného transportu. Praktická část obsahuje několik grafů a tabulek. Týkají se dat o pacientech zajištěných ZZS na území plzeňského kraje za rok 2010, kteří měli diagnózu polytrauma. Získané údaje jsem rozdělila podle několika kritérií, např. pohlaví, věk, úmrtnost, apod.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis summarizes so far gained knowledge of the treatment for a patient afflicted by multiple trauma. Particular steps of treatment are described from the arrival of a emergency team to the scene of a accident within the time when the patient is accepted in the hospital. The thesis is divided into two parts. The causes of multiple trauma are described and explained in the theoretical part of my essay. As a next step I describe the process of ensuring the basic life functions, arresting the bleeding, immobilization, passing the painkillers, and subsequent transport. The practical part includes many graphs and charts. The data are based on the information about patients treated by ZZS in the Pilsen area during the 2010 period. All patients were diagnosed by multiple trauma. The data are sorted for example by age, gender, death rate, etc.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARKA HOTOVO.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrachova - VP.jpgPosudek vedoucího práce359,14 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hrachova - OP.zipPosudek oponenta práce2,04 MBZIPZobrazit/otevřít
Hrachova OBP.jpgPrůběh obhajoby práce317,23 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2225

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.