Název: Časná poresuscitační péče, léčebná hypotermie
Další názvy: Early postresuscitation care, healing hypotermia
Autoři: Kordík, Jan
Vedoucí práce/školitel: Pfefferová, Eva
Oponent: Vidunová, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2228
Klíčová slova: hypotermie;poresuscitační péče;Coolgard;neuroprotektivní účinky;chlazení
Klíčová slova v dalším jazyce: hypothermia;afterresuscitation care;Coolgard;neuroprotective effects;cooling
Abstrakt: Léčebná hypotermie je v současné době považována za jedinou efektivní metodu, která prokazatelně zlepšuje neurologický stav pacienta po srdeční zástavě a tvoří nedílnou součást poresuscitační péče. Cílem práce je shromáždit dostupné informace o poskytování poresuscitační péče a léčebné hypotermie. Praktická část zjišťuje, zda zdravotnické záchranné služby a nemocniční zdravotnická zařízení používají metodu léčebné hypotermie u pacientů po resuscitaci. Na závěr jsou přiloženy dvě kazuistiky a obrazová příloha.
Abstrakt v dalším jazyce: Medical hypothermia is in the present considered as the only effective method which provably improves neurological state of a patient after heart attack and it is the inseparable part of the afterresuscitation care. The aim of this work is to gather accessible information about providing of afterresuscitation care and medical hypothermia. The research finds out whether emergency services and the hospitals use the method of medical hypothermia for the patiens after resuscitation. Two casuistics and pictorial suplement are enclosed at the end of this work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Casna poresuscitacni pece, lecebna hypotermie - Jan Kordik.pdfPlný text práce812,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kordik - VP.jpgPosudek vedoucího práce313,7 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kordik - OP.zipPosudek oponenta práce631,34 kBZIPZobrazit/otevřít
Kordik OBP.jpgPrůběh obhajoby práce344,11 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2228

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.